Teikneseriar og bøker

Fonna Forlag utgjer teikneseriar og bøker på nynorsk. Mest kjend er vi for julehefta om Vangsgutane og Ingeniør Knut Berg, men vi gjer også ut nyarere seriar og bøker.

Rips

Rips er ein av våre nyare seriar og er skreven av…