MINE FØRSTE TUSEN ORD

Bestseljar. No 5. opplaget.

Boka Mine første tusen ord opnar for svært mange måtar å lære seg språk på. Boka høver difor godt for born som skal lære seg bokstavar og sine første ord. Den høver også godt som biletbok med illustrasjonar fulle av detaljar. Boka vert også mykje brukt i norskopplæringa for framandspråklege.

Boka er å få både på nynorsk , bokmål og på tre samiske språk; nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

No og på samiske språk!

MINE FØRSTE HUNDRE ORD

Boka for de aller minste. 2. opplaget

Mine hundre første ord  vil begeistre og oppmuntre barn til å lære og lese sine første ord. Boka har klare og fargerike bilder. Den passer for småbarn som begynner å snakke, og for barn som vil lære å lese. Hundre ting er navngitt og plassert i store og detaljerte bilder. På bildene finnes også mange ting som ikke er navngitt. Bildene viser situasjoner man kan snakke om, og hendelser man kjenner igjen. En liten gul and gjemmer seg i alle bildene.  Bokmål.

I BARNEFLOKKEN

av Anders Hovden med teikningar av Jens R. Nilssen

Under ei lagerrydding vart det funne eit lite restopplag av den kjende barneboka frå 1945. Boka inneheld mange små forteljingar, med mange vakre illustrasjonar av målaren og meisterteiknaren Jens R. Nilssen. Mange av oss som har levd ei stund vil nok hugse boka frå vår eigen barndom og oppvekst. Boka kan tingast frå Fonna Forlag, Postboks 6912 96 St. Olavs pl.,0130 Oslo eller  på e-post : post@fonna.no

VANGSGUTANE

Vangsgutane i engelsk utgåve. Boka inneheld dei første forteljingane om Vangsgutane med teikningar på den eine sida og engelsk tekst på motsett side. Boka er gjeven ut i samarbeid med dei amerikanske forlaget Astrid my Astrid. Ei gåvebok til slekt og vener i engelsktalande land.


TILFELDIGHETENES SPILL
av Aleksandra Marinina
Post-kommunistisk kriminalroman av den russiske krimdronninga Aleksandra Marinina Bokmål


TIDER SKAL KOMME
av Oddvør Johansen
omsett av Lars Moa
Ei krønike frå Færøyane. Boka skildrar livet og lagnaden åt fleire familiar og menneske frå hundreårsskiftet og fram til andre verdskrigen. Boka vart innstilt til Nordisk Råds litteraturpris 2001.
Nynorsk


"To hovedtemaer i Oddvør Johansens forfatterskab er musik og erotik, både sammen og hver for sig, og begge optræder med største selvfølgelighed i denne roman.

Romanen er afvekslende og underholdende, og det er med vemod, at læseren efter sidste side lægger bogen fra sig."


Jógvan Isaksen, Norden